Ervaring - Manieren - Heerenveen - Sites
Uitzenden - Detacheren - Ingenieur - Payroll

Uitzenden

Werken met flexibele uren via een tussenpersoon - zogenaamd puur uurtje factuurtje.
Hierbij gaat het meestal om een korte overeenkomst van enkele uren.

Detacheren

Werken met op contractbasisi via een tussenpersoon.
Het aantal uren is over een langere tijd vastgelegd.

Ingenieur

Eigenlijk hetzelfde als uitzenden of detacheren, maar hier draait het om technische kennis.

Payroll

Een tussenpersoon neemt de verantwoordelijkheid over van de werkgever.
De werkgever stuurt de werknemer wel aan.